• Ενοχικό Δίκαιο: αγωγή αποζημίωσης, αδικοπραξία, αδικαιολόγητου πλουτισμού, δίκαιο συμβάσεων, δίκαιο προστασίας καταναλωτή, κα
  • Οικογενειακό Δίκαιο: συνεναιτικά και κατά αντιδικία διαζύγια, διατροφές, αναγνωρίση τέκνου, προσβολή πατρότητας, ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, επιμέλεια τέκνου, κα
  • Κληρονομικό Δίκαιο: δημοσίευση διαθήκης, κήρυξη κυρίας, αίτηση παροχής κληρονομητηρίου, αγωγή ακύρωσης διαθήκης, αγωγή νόμιμης μοίρας, κα
  • Εμπράγματο Δίκαιο: αγωγές προσβολής νομής, κανονισμού ορίων, διανομής ακινήτων, αναγνώρισης κυριότητας, αναγνωριστική αγωγή χρησικτησίας, αγωγή παροχής διόδου, αίτηση εξάλειψης υποθήκης, κα