Αγωγή αποζημίωσης για ζημίες αυτοκινήτου, ηθική βλάβη, τραυματισμός επιβάτη, αναγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας, κα.