Σύσταση Σωματείου / Συλλόγου, Τροποποίηση Κατασταστικού, Δικαστική Συμπαράσταση, Άδεια Γονέων για Αποποίηση Ανηλίκου / για Εκποίηση Ακινήτου Ανηλίκου, κα.