Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού σας φακέλου, συμβουλή σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύνταξη μελέτης, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, κατάθεση και παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης / αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών, παρακολούθηση πορείας αιτήσεών σας, καθώς και διεκπεραίωση αιτήσεων για σύνταξη αναπηρίας στα ΚΕΠΑ.

Επίσης, αγωγές για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων στις συντάξεις, αγωγές για απαλλαγή από εισφορές υγείας ΟΑΕΕ, ενστάσεις και προσφυγές κατά αποφάσεων συνταξιοδότησης ασφαλιστικών ταμείων, κατάθεση έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά ζητήματα του Δημοσίου.