Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας και τις κείμενες διατάξεις, με αίσθημα ευθύνης, ενημερώνουμε τους πελάτες του γραφείου ότι το δικηγορικό μας γραφείο λειτουργεί ως εξής:

1. Η επικοινωνία και ενημέρωση για την υπόθεση τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Τα προγραμματισμένα ραντεβού, γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα , είτε τηλεφωνικά είτε μέσω Skype. Όπου είναι εφικτό θα πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Δεν δεχόμαστε επισκέψεις στο γραφείο (πελατών και μη), αν δεν έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και λήψη οδηγιών από εμάς και σχετική έγκριση.

4. Το γραφείο δέχεται συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό ραντεβού με φυσική παρουσία για την αποφυγή συγχρωτισμού. Συνεχίζουμε παράλληλα να εξυπηρετούμε είτε τηλεφωνικά είτε με Skype.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη για την ψύχραιμη αντιμετώπιση της κατάστασης με υπευθυνότητα.

Εκ της διευθύνσεως.