Κριτήρια

Ποιούς δικαιούχους και ποια δάνεια αφορά η ρύθμιση για προστασία πρώτης κατοικίας που παρατάθηκε για 3 μήνες έως 31-07-2020

Ποιά δάνεια αφορά;

-Όλα τα δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία

-Οφειλες που κατά την 31η-12-2018