Δήλωση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που θα δοθούν τον Οκτώβριο βάσει των ανακοινώσεων της κυβέρνησης. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν θα δεί πραγματική αύξηση στην κύρια σύνταξη , καθώς αυτή θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Περίπου 100.000 συνταξιούχοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες συντάξεις που κυμαίνονται από 10 έως και 150 ευρώ. Η βασική κατηγορία που θα δεί αύξηση είναι οι πρώη μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έλαβαν σύνταξη μετά την 13η -5-2016.