Αναλύσαμε τα σενάρια καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων με περικοπή , τις παγίδες του Πτωχευτικού κώδικα και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον προσδιορισμό και την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου κατσέλη μέσα στο 2021.