Άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

 

Για την άδεια ειδικού σκοπού, στον ιδιωτικό τομέα οι εργαζόμενοι δικαιούνται συνολικά 4 ημέρες, εκ των οποίων 2 ημέρες καλύπτει ο εργοδότης, μία ημέρα το κράτος και μία ημέρα από την κανονική άδεια.

Στο δημόσιο τομέα, για 4 ημέρες συνολικά, τρεις ημέρες καλύπτει το κράτος και μια ημέρα ο εργαζόμενος μέσα από την κανονική άδεια.

Τι ισχύει με αναστολές και απολύσεις

 

Σχετικά με τις απολύσεις, οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή έχουν απαγόρευση απολύσεων για όσο διάστημα είναι κλειστές.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύει απαγόρευση απολύσεων μετά το πέρας των αναστολών για διάστημα ισόχρονο, ενώ μια επιχείρηση που είναι κλειστή και ανοίγει, θεωρείται πλέον πληττόμενη και απαγορεύονται οι απολύσεις για ισόχρονο διάστημα με εκείνο που διήρκεσαν οι αναστολές που εφάρμοσε ως πληττόμενη -από το άνοιγμα της και μετά.