Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μέριμνα για τους μη επιδοτούμενους ανέργους , τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τους απασχολούμενους με μπλοκάκι και τίτλους κτήσης. Άμεσα θα πρέπει να λάβει μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας ανεξάρτητα από την έγκριση των θεσμών .